רחל בלובשטיין

רחל בלובשטיין (1931-1890), "רחל המשוררת", נולדה בסראטוב שברוסיה ובגיל חמש-עשרה החלה לכתוב שירה ברוסית. בנעוריה התקרבה לציונות, ובגיל שמונה-עשרה באה לביקור בארץ ישראל עם אחותה, ונשארה לחיות בה. בלובשטיין התעניינה בחקלאות ועברה ל"חוות העלמות" שליד הכנרת. ב-1913 נסעה לצרפת ללמוד אגרונומיה. במלחמת העולם הראשונה היתה ברוסיה ועסקה שם בהוראה. ב-1919 חזרה לפלשתינה והתיישבה בדגניה, אך כבר באותה שנה התפרצה מחלת השחפת שלקתה בה ברוסיה, והיא נאלצה לעזוב. בשנות המחלה נדדה בארץ ואז כתבה את רוב שיריה, שהתפרסמו ב"דבר" וזכו לאהדה רבה. ב-1927 התפרסם ספר שיריה הראשון "ספיח" וב-1930 "מנגד". שנה לאחר מותה התפרסם ספרה "נבו". רבים משיריה הולחנו.

ואולי / רחל בלובשטיין

רחל בלובשטיין

רחל בלובשטיין (1931-1890), "רחל המשוררת", נולדה בסראטוב שברוסיה ובגיל חמש-עשרה החלה לכתוב שירה ברוסית. בנעוריה התקרבה לציונות, ובגיל שמונה-עשרה באה לביקור בארץ ישראל עם אחותה, ונשארה לחיות בה. בלובשטיין התעניינה בחקלאות ועברה ל"חוות העלמות" שליד הכנרת. ב-1913 נסעה לצרפת ללמוד אגרונומיה. במלחמת העולם הראשונה היתה ברוסיה ועסקה שם בהוראה. ב-1919 חזרה לפלשתינה והתיישבה בדגניה, אך כבר באותה שנה התפרצה מחלת השחפת שלקתה בה ברוסיה, והיא נאלצה לעזוב. בשנות המחלה נדדה בארץ ואז כתבה את רוב שיריה, שהתפרסמו ב"דבר" וזכו לאהדה רבה. ב-1927 התפרסם ספר שיריה הראשון "ספיח" וב-1930 "מנגד". שנה לאחר מותה התפרסם ספרה "נבו". רבים משיריה הולחנו.

מבחר יצירות

רק על עצמי לספר ידעתי

רחל בלובשטיין / רבקה מיכאלי

0:44

זמר נוגה

רחל בלובשטיין / ערן צור

0:44

אל ארצי

רחל בלובשטיין / רבקה מיכאלי

0:38

ואולי לא היו הדברים מעולם

רחל בלובשטיין / מורין נהדר

0:55

פגישה, חצי פגישה

רחל בלובשטיין / מורין נהדר

0:48

גן נעול

רחל בלובשטיין / ערן צור

0:30

עקרה

רחל בלובשטיין / רבקה מיכאלי

0:39

כנרת

רחל בלובשטיין / תמר עמית יוסף

1:13

יצירות מאת רחל בלובשטיין

שם היצירה קריינות קטגוריה זמן האזנה
טוען יצירות...
סגירת נגישות