יוצרים

מיכה יוסף לבנזון

יוסף מיוחס

יעקב פיכמן

עמנואל הרומי

שמואל הנגיד

אברהם סוצקבר

רבי יוסף חיים

שלמה אבן גבירול

נתן אלתרמן

רחל בלובשטיין

אליעזר בן יהודה

מיכה יוסף ברדיצ'בסקי

לאה גולדברג

יהודה הלוי

אורי ניסן גנסין

זאב ז'בוטינסקי

יוסף חיים ברנר

שאול טשרניחובסקי

ס. יזהר

אבות ישורון

יהודה לייב גורדון

אברהם מאפו

מנדלי מוכר ספרים

חיים נחמן ביאליק

רבי נחמן מברסלב

ישראל נג'ארה

הירש דוד נומברג

דוד פוגל

נחמה פוחצ'בסקי

דוד פרישמן

פרקי אבות

דליה רביקוביץ

טודורוס אבולעפיה

יצחק שמי

רבי משה אבן עזרא

רבי יצחק אביחצירא

אברהם אבן עזרא

יהודה אלחריזי

אלעזר בירבי קליר

יוסי בן יוסי

רבי אלעזר אזכרי

יניי